+45 44 84 37 56

sales@granudan.dk

Privatlivspolitik

1. Overordnede betragtninger

Granudan ApS tager ansvaret for jeres personlige oplysninger alvorligt og behandler denne data med fortrolighed og indhenter ikke mere data end, hvad der er nødvendigt af hensyn til at levere de bestilte varer til vores kunder. Denne privatlivspolitik henvender sig til alle fysiske personer, som Granudan ApS behandler data for som dataansvarlig.

2. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe aftaleforholdet mellem Granudan ApS og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos os, sletter vi dine personoplysninger efter indeværende år + 5 år, jf. reglerne i bogføringsloven, hvidvaskloven og anden relevant lovgivning.

3. Samtykke

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af varer.

4. Kategorier af oplysninger

Granudan ApS’ generelle håndtering af dine personoplysninger omhandler almindelige kategorier som kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Herunder indsamles også oplysninger i henhold til Granudan ApS’ cookiepolitik.

5. Modtagere af oplysninger

Granudan fremsender kun oplysninger til de eksterne samarbejdspartnere (underdatabehandlere), der varetager teknisk drift af vore systemer. Herudover fremsendes oplysningerne til offentlige myndigheder som SKAT og Erhvervsstyrelsen, hvis Granudan ApS ved lov er forpligtet hertil eller efter aftale med kunden. Granudan ApS ∙ Knud Bro Allé 4 ∙ DK-3660 Stenløse ∙ CVR: DK25086414 ∙ www.granudan.com ∙ sales@granudan.com ∙ +45 44 84 37 56

6. Dine rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Granudan ApS ∙ Knud Bro Allé 4 ∙ DK-3660 Stenløse ∙ CVR: DK25086414 ∙ www.granudan.com ∙ sales@granudan.com ∙ +45 44 84 37 56

8. Udøvelse af dine rettigheder

Såfremt du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til persondataforordningen, bedes du kontakte din kontaktperson i Granudan ApS og gøre opmærksom på dette.

Indhent pris og information

Bestil en prøvepakke

Er du nysgerrig på vores produkter eller usikker på, hvilke du skal købe.

Så bestil en af vores prøvepakker, med udvalgte produkter