Privatlivspolitik

1. Overordnede betragtninger

Granudan ApS tager ansvaret for jeres personlige oplysninger alvorligt og behandler denne data med fortrolighed og indhenter ikke mere data end, hvad der er nødvendigt af hensyn til at levere de bestilte varer til vores kunder. Denne privatlivspolitik henvender sig til alle fysiske personer, som Granudan ApS behandler data for som dataansvarlig.

2. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe aftaleforholdet mellem Granudan ApS og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos os, sletter vi dine personoplysninger efter indeværende år + 5 år, jf. reglerne i bogføringsloven, hvidvaskloven og anden relevant lovgivning.

3. Samtykke

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af varer.

4. Kategorier af oplysninger

Granudan ApS’ generelle håndtering af dine personoplysninger omhandler almindelige kategorier som kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Herunder indsamles også oplysninger i henhold til Granudan ApS’ cookiepolitik.

5. Modtagere af oplysninger

Granudan fremsender kun oplysninger til de eksterne samarbejdspartnere (underdatabehandlere), der varetager teknisk drift af vore systemer. Herudover fremsendes oplysningerne til offentlige myndigheder som SKAT og Erhvervsstyrelsen, hvis Granudan ApS ved lov er forpligtet hertil eller efter aftale med kunden. Granudan ApS ∙ Knud Bro Allé 4 ∙ DK-3660 Stenløse ∙ CVR: DK25086414 ∙ www.granudan.com ∙ sales@granudan.com ∙ +45 44 84 37 56

6. Dine rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Granudan ApS ∙ Knud Bro Allé 4 ∙ DK-3660 Stenløse ∙ CVR: DK25086414 ∙ www.granudan.com ∙ sales@granudan.com ∙ +45 44 84 37 56

8. Udøvelse af dine rettigheder

Såfremt du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til persondataforordningen, bedes du kontakte din kontaktperson i Granudan ApS og gøre opmærksom på dette.
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy
Sporingcookies
Statistiske cookies hjælper webstedsejeren med at forstå, hvordan brugerne interagerer med webstedet ved at indsamle og rapportere oplysninger.
Expires
2 Years
Name
_ga
Data processor
Google
Purpose
Used to distinguish users.
Plicy
Expires
24 Hours
Name
_gid
Data processor
Google
Purpose
Used to distinguish users.
Plicy
Expires
1 Minute
Name
_gat
Data processor
Google
Purpose
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
Plicy
Expires
30 Seconds to 1 Year
Name
AMP_TOKEN
Data processor
Google
Purpose
Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.
Plicy
Expires
09 Days
Name
_gac_
Data processor
Google
Purpose
Contains campaign related information for the user. If you have linked your Google Analytics and Google Ads accounts, Google Ads website conversion tags will read this cookie unless you opt-out. Learn more.
Plicy

Bestil en prøvepakke

Kunne du tænke dig at prøve udvalgte produkter, inden du bestiller, kan du bestille en prøvepakke her.